Art LKV Oy on perustettu vuonna 2020

Tästä huolimatta yrityksen taustalla on kymmenien vuosien kokemus asuntosijoittamisesta, vuokranantajana toimimisesta sekä palveluliiketoiminnasta. Palveluidemme kautta tuotamme lisäarvoa kaikille asiakasryhmillemme eli vuokra-asuntoa etsiville ja näissä kodeissaan asuville, omaa omistus- tai sijoitusasuntoa etsiville sekä vuokranantajille.

Toimintamme taustalta löytyy kaksi keskeistä näkökulmaa: 1) Asunto on ensisijaisesti aina jonkun ihmisen koti ja 2) asunnot edustavat suomalaisittain erittäin keskeistä varallisuuserää. Näiden näkökulmien pohjalta olemme laatineet toiminnallemme selkeät pelisäännöt, jotka haluamme avata tässä hieman tarkemmin.

Asunto­varalli­suudesta huoleh­timinen vaikuttaa laajasti

Merkittävä osa suomalaisten varallisuudesta on kiinni asunnoissa. Laajamittaisessa asuntosijoittamisessa tähän liittyy merkittäviä vastuullisuustekijöitä. Yksi keskeisimmistä näkökulmista on alueen asuntojen hintatasojen ylläpitäminen tai kehittäminen parempaan suuntaan. Tällä on tietenkin vaikutusta myös sijoitustuottoihin, mutta pohjimmiltaan kyse on paljon isommasta asiasta – kaikkien alueelle asuntoihin varallisuuttaan sitoneiden yhteisestä hyödystä.

Inhimillisesti ja eettisesti

Vaatimukset asiakaslähtöisyydestä, inhimillisyydestä ja eettisyydestä korostuvat, kun kyse on tuotettavasta palvelusta riippumatta ensisijaisesti ihmisille kaikkein merkityksellisimmästä paikasta – heidän kodistaan. Luonnollisesti tähän kuuluvat myös lainmukainen ja yhteiskuntavastuun huomioiva toiminta.

Kestävästi

Uskomme, että edellä mainitut asuntovarallisuudesta huolehtiminen sekä inhimillinen ja eettinen toiminta luovat pohjan asuntopalveluiden ja asumisen kestävälle kehitykselle. Tällä tavoin toimiminen ajaa meidän, kaikkien asiakasryhmiemme, yhteistyökumppaneidemme sekä yhteiskunnallisten näkökulmien etuja.

Edellytämme vastuullisuutta myös sidos­ryhmil­tämme

Edellytämme vastuullisuutta myös sidosryhmiltämme, kuten asuntosijoittajilta. Pyrimme kartoittamaan toimijat mahdollisimman tarkasti sekä asuntojen myynnin että vuokranantajille tarjottavien palveluiden yhteydessä siten, että pystymme turvaamaan asuntovarallisuudesta huolehtimisen, inhimilliset ja eettiset näkökulmat sekä kestävyyden niin meidän ja kaikkien asiakas- ja sidosryhmiemme kuin yhteiskuntavastuun osalta.

Luottamuk­selli­suus ja tietosuoja

Käsittelemme paljon ihmisten henkilökohtaisiin asioihin sekä varallisuuteen ja muuhun taloudelliseen tilanteeseen liittyviä tietoja. Emme luovuta asiakkaidemme meille antamia tietoja eteenpäin millekään sellaiselle taholle, joka ei ole perustellusti osallisena palveluidemme tuottamisessa tai jolle tietojen luovuttamiseen kyseinen henkilö ei ole erikseen antanut lupaa.

Noudatamme tietosuojakäytänteitä niin sähköisissä palveluissa kuin fyysisessäkin maailmassa. Huomioimme toiminnassamme ja käyttämiemme järjestelmien osalta lakien ja asetusten edellyttämät tietosuojakäytänteet.

Ihmiset yhteisen menes­tyksemme perustana

Uskomme, että kuvaamiemme periaatteiden ja ylipäänsä maalaisjärkisen tekemisen edellytyksenä ovat hyvät tyypit. Tällaisia haluamme olla ja samalla toivomme, että yhteistyökumppanimme ja asiakkaamme toimivat samoin – asioidaan ja toimitaan kuten hyvät tyypit keskenään tekevät.

Meille tasapuolisuus, yhdenvertaisuus sekä avarakatseisuus ovat arvokkaita ja samalla arkemme läpileikkaavia asioita. Vain tällä tavoin pystymme toimimaan aidossa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Samoin tämä mahdollistaa todellisen kumppanuuden yhteistyökumppaneidemme kanssa pelkkien sopimussuhteiden sijasta.

Tiedämme, että meidän kanssamme on mukava asioida. Perustamme tämän siihen, että nautimme työstämme. Olemme etuoikeutettuja sen osalta, että saamme tehdä juuri sitä työtä, jota haluamme. Samasta syystä suhtaudumme työhömme ja sen jatkuvaan kehittämiseen intohimoisesti.

Kysymyksiä tai ajatuksia?

Yritys

Tietosuojaselosteemme

© 2022 Art LKV - Jyväskylä
webDesign: Mekanismi »